Hòa Bình: Triển khai nhân rộng mô hình chăn nuôi giảm nghèo 2017

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

BVR&MT – Trong những năm vừa qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung chủ yếu dựa trên các mô hình chăn nuôi, trồng trọt: trồng đậu đũa, dưa Nhật, chăn nuôi lợn nái và chăn nuôi bò… Đây là những mô hình dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện theo kế hoạch số 19/KH-UBND Kế hoạch giảm nghèo bền vững huyện Kim Bôi giai đoạn 2016 – 2020, từ tháng 7 năm 2016, huyện đã triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại xã Hợp Đồng với mục tiêu xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo, phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện, thế mạnh của xã nhằm góp phần tạo thêm việc làm, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, phát triển mô hình sản xuất từ hộ gia đình đến kinh tế trang trại và liên kết hợp tác sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Huyện đã lựa chọn 30 hộ dân của 3 xóm Đai, Sằn, Ký xã Hợp Đồng để triển khai dự án nuôi lợn sinh sản cho năng suất sao với tổng số vốn đầu tư là 310 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra, đánh giá cho thấy số lợn nái của 30 hộ đều được chăm sóc chu đáo, đúng kỹ thuật, tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, lợn của một số hộ đã cho phối giống lứa đầu.

Mô hình chăn nuôi lợn đã góp phần giúp người dân xã Hợp Đồng vươn lên thoát nghèo. Ảnh minh họa.

Sau khi các hộ có thu nhập từ lứa lợn con đầu tiên, Ban quản lý dự án đã thu lại một phần kinh phí từ các hộ ban đầu để hỗ trợ 15 hộ tiếp theo mua lợn nái mới để nhân rộng mô hình giảm nghèo tại 01 xã trong năm 2017.

Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững ngày 07/04/2017 của UBND Tỉnh, huyện Kim Bôi được giao thực hiện 01 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, kinh phí 350 triệu đồng. UBND huyện đã có quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 10/05/2017 giao phòng lao động thương binh và xã hội quản lý, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn tới nay đã triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại 02 xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) và Bắc Sơn (Kim Bôi). Trong đó xã Bắc Sơ có 24 hộ, xã Văn Nghĩa có 27 hộ. Tiếp tục triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, phòng Lao động – TB&XH sẽ phối hợp với UBND các xã triển khai các bước theo kế hoạch của Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo nhận bò giống trong cuối năm 2017.

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo của tỉnh đã giúp hộ nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. Thông qua dự án nhằm tuyên truyền sâu rộng về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, từng bước làm thay đổi nhận thức, tự lực vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, các hộ cần phải có sự đồng thuận, quyết tâm cao vì mục tiêu thoát khỏi nghèo đói, vươn lên làm giàu từ phát triển kinh tế hộ gia đình… qua đây, có thể thấy việc lựa chọn mô hình, vật nuôi phải phù hợp với điều kiện địa phương, năng lực, quyết tâm của các người nông dân thì sẽ mang lại hiệu quả cao.

Thạch Thảo