Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo Phú Yên

BVR&MT – Ngày 17/4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do ông Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã Ea Bar, Ea Bá, huyện Sông Hinh, Phú Yên.

Tại xã Ea Bar, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Điểu K’ré đã trao 200 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã Ea Bar, Ea Bá; nguồn kinh phí do các doanh nghiệp ủng hộ.

Đồng chí Điểu K’ré trao tiền hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hai xã Ea Bar và Ea Bá, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo hai xã Ea Bar, Ea Bá, báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, ông Điểu K’ré khẳng định, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên luôn quan tâm đến đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ông Điểu K’ré cũng lưu ý lãnh đạo hai xã Ea Bar, Ea Bá cần quan tâm hơn nữa đời sống của đồng bào, định hướng cho đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, phát triển kinh tế;

Bố trí sắp xếp lại nơi ở, nơi sản xuất, có nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh để đồng bào định canh định cư, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo; có giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn;

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cho địa phương. Bên cạnh đó, hai xã Ea Bar, Ea Bá cũng cần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn, rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.