Hỗ trợ tiêu hủy lợn nái, đực giống 48.000 đồng/kg khi nhiễm tả Châu Phi

BVR&MT – UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn với mức hỗ trợ lợn nái, đực giống đang khai thác bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và địa phương có dịch ở thời điểm hiện tại 20/3 là 48.000 đồng/kg hơi.

Nhiều con lợn chết tại Hưng Yên.

Theo đó, đối với lợn con, lợn thịt các loại, mức hỗ trợ 80% so với giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy. Theo đó, giá lợn hơi tại thị trường Hưng Yên thời điểm tiêu hủy được xác định là 40.000 đồng/kg hơi nên mức hỗ trợ sẽ là 32.000 đồng/kg lợn hơi.

Tuy nhiên, trong quyết định 790, UBND tỉnh Hưng Yên cũng nêu rõ, mức hỗ trợ trên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp khi thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên. Bên cạnh đó, chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận khi bắt đầu khi nuôi lợn.

Riêng những trường hợp lợn bị mắc bệnh tiêu hủy trên địa bàn tỉnh trước ngày mức hỗ trợ tại Quyết định 790 được áp dụng, sẽ thực hiện hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả các loại lợn khi bị tiêu hủy do dịch bệnh là 38.000 đồng/kg hơi.

Hoàng Tôn