Hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện chăm sóc, bảo vệ rừng

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 771/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2019 – 2023.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.830 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo trên địa bàn huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2019 – 2023.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Bắc Giang sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm đúng thời gian được hưởng hỗ trợ, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác trên địa bàn.

Bộ Tài chính thống nhất với UBND tỉnh Bắc Giang số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, thời gian và lộ trình thực hiện đề án, bảo đảm nguyên tắc tổng số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho từng huyện không vượt quá số lượng gạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thạch Thảo