Hỗ trợ 70 triệu USD thúc đẩy chống biến đổi khí hậu

BVR&MT – Ngày 23/12, IFC đã cung cấp khoản vay trị giá 70 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) – một trong những ngân hàng hàng đầu về tài trợ khí hậu – để tăng nguồn tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo góp phần thực hiện mục tiêu hướng tới tăng trưởng carbon thấp tại Việt Nam.

IFC cung cấp khoản vay trị giá 70 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank)

Với khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC), dự kiến HDBank ​​sẽ mở rộng danh mục tài trợ khí hậu lên tới trên 800 triệu USD vào năm 2025, từ đó giúp mỗi năm cắt giảm hơn 54.000 tấn khí thải CO2 trong giai đoạn 2021-2025 và sau đó.

Ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank cho biết: “Trong giai đoạn tới, HDBank coi tài trợ khí hậu là động lực phát triển, đặc biệt khi các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đồng thời với việc duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nguồn tài trợ dài hạn cùng kinh nghiệm của IFC sẽ hỗ trợ cho nỗ lực tăng cường hơn nữa lĩnh vực kinh doanh khí hậu một cách có hệ thống của HDBank, cho phép chúng tôi mở rộng danh mục đầu tư khí hậu bằng cách phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến khí hậu phù hợp với các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu”.

Ông Alfonso Garcia Mora, Phó Chủ tịch IFC phụ trách châu Á – Thái Bình Dương cho biết, nâng cao năng lực cho các ngân hàng sẽ giúp mở rộng quy mô thị trường tài trợ khí hậu, hỗ trợ khả năng thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh sự dịch chuyển sang các mô hình kinh tế phát thải carbon thấp bền vững.

“Khi phục hồi sau COVID-19, Việt Nam sẽ có cơ hội lịch sử để ưu tiên triển khai các giải pháp bền vững và thông minh về khí hậu với sự tham gia nhiều hơn nữa của khu vực tư nhân. Điều này sẽ giúp Việt Nam tái thiết hiệu quả hơn, xanh hơn và bền vững hơn”, ông Alfonso Garcia Mora nhấn mạnh.

Biến đổi khí hậu là một trụ cột chiến lược trong hoạt động của IFC tại Việt Nam. IFC đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy tài trợ và thu hút khu vực tư nhân tham gia hành động vì khí hậu và đang hỗ trợ một số ngân hàng thương mại của Việt Nam mở rộng danh mục tài trợ khí hậu.

Trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động về biến đổi khí hậu của Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2021-2025, IFC và Ngân hàng Thế giới đang xây dựng một công cụ đánh giá mới – Báo cáo Quốc gia về Khí hậu và Phát triển (CCDR) – để giúp Việt Nam gắn hành động về khí hậu với những nỗ lực phát triển rộng hơn. Công cụ này sẽ nhận diện và thiết lập thứ tự ưu tiên đối với những cơ hội hành động về khí hậu có tác động mạnh mẽ để xác định những hoạt động và dự án đầu tư về khí hậu của Nhóm Ngân hàng Thế giới trong năm năm tới.