Hết năm 2021, Yên Bái có 88/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

BVR&MT – Sau gần 11 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng.

Dự kiến hết năm 2021, toàn tỉnh sẽ có 88/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn tỉnh có 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Nghĩa Lộ đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định, xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Người dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 87/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Diện mạo nông thôn mới ở nhiều địa phương trong tỉnh có sự thay đổi tích cực, toàn diện, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội được giữ vững; vai trò chủ thể của người dân ngày càng được nâng cao trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến hết năm 2021, toàn tỉnh sẽ có 88/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới.