Hạt kiểm lâm Tam Đảo: Báo cáo công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2018

BVR&MT – Hạt kiểm lâm huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có báo cáo số 15/BC-KL báo cáo về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2018.

Một góc rừng VQG Tam Đảo.

Trong báo cáo, đến nay trên toàn huyện đã trồng được 55 ha rừng sản xuất; 176.559 cây phân tán các loại; chăm sóc 566 ha rừng trồng; bảo vệ tốt 4.537 ha rừng.

Trong quá trình sử dụng, khai thác 67,8 ha rừng, sản lượng khai thác là 3.198 m3 gỗ các loại.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở kinh doanh tại danh thắng Tây thiên đã ký cam kết không buôn bán, giết mổ, kinh doanh động vật rừng hoang dã trái phép với 18 nhà hàng, khách sạn đạt 120% so với năm 2017.

Xử phạt 2 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phạt tiền 2.750.000 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Văn Trì