Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

BVR&MT – Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm 2021, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha đã tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha. Công tác quản lý bảo vệ rừng luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chi cục Kiểm lâm Sơn La, Huyện ủy, UBND huyện Vân Hồ và Mộc Châu cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền  địa phương, các xã trên địa bàn.

Địa bàn đơn vị quản lý nằm trên 02 huyện Vân Hồ và Mộc Châu, giáp với tỉnh Thanh Hóa 15,6 km và có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào 10,5 km, nên việc triển khai tổ chức  thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng gặp không ít khó khăn. Song bên cạnh đó, thời tiết 6 tháng đầu năm 2021 khô hanh, nắng nóng kéo dài liên tiếp, bởi vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trước tình hình như vậy, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha đã chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm trên địa bàn phối hợp  với cấp ủy, chính quyền cấp xã, các bản tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, (PCCCR) đến đồng bào các dân tộc sinh sống trong rừng đặc dụng. Nội dung tuyên truyền như: Luật Lâm nghiệp, Nghị định  156/2018/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, các thông tư của Bộ NN&PTNT, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, công tác trồng rừng thay thế, quy định về PCCCR… Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha đã tổ chức 04 đợt tuyên truyền lưu động và 04 hội nghị tuyên truyền tại các bản và ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 433 chủ hộ sinh sống và canh tác trong khu vực rừng đặc dụng. Kiện toàn 04 tổ bảo vệ rừng tại các bản bên trong rừng đặc dụng với số thành viên là 54 người.

Lực lượng Kiểm lâm và người dân tuần tra bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó tham mưu cho UBND các xã trên địa bàn, xây dựng phương án PCCCR mùa khô, ban hành chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCCCR để chủ động đối phó với các tình huống cháy rừng có thể xẩy ra. Xây dựng Kế hoạch số 15/KH-KL ngày 24/12/2020 của Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha về bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn 04 xã thuộc phạm vi Hạt quản lý. Đồng thời triển khai thực hiện các công điện  của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về bảo vệ rừng và PCCCR, các phương án, chỉ thị, kế hoạch của UBND huyện Vân Hồ và Mộc Châu về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô năm 2020 – 2021. Phân công cán bộ trực PCCCR 24/24 giờ tại Văn phòng hạt để tiếp nhận thông tin, theo dõi điểm cháy từ vệ tinh và chỉ đạo cơ sở kiểm tra kịp thời các  điểm cháy.

Theo đánh giá và ghi nhận, công tác bảo vệ và phát triển rừng và triển khai các dự án trên địa bàn, tập trung thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng năm 2020 theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ, tổng diện tích hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2020 là 6.000 ha cho 18 cộng đồng bản, đơn vị thuộc các xã Chiềng Xuân, Xuân Nha, Tân Xuân, nguồn hỗ trợ từ dự án KfW7 (Dự án Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2007-2016) là 2.000 ha cho 08 thôn bản bên trong rừng đặc dụng Xuân Nha. Phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững khu rừng đặc dụng Xuân Nha giai đoạn 2021 – 2030 trình thẩm định và phê duyệt. Kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc rừng trồng thay thế năm 2021 của Công ty TNHH Vũ Phong, diện tích thực hiện chăm sóc rừng là 30,90 ha. Thực hiện tốt công tác phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát địa điểm lập dự án Bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng Xuân Nha giai đoạn 2021- 2025 với các hạng mục như: Trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng, xây dựng đường băng cản lửa, nhà trạm bảo vệ rừng, đường tuần tra rừng, vườn thực vật.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha, chú trọng công tác phối hợp  chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương, các xã và các cơ quan chức năng trên địa bàn, tổ chức tuần tra rừng, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, mua bán vận chuyển, chế biến và kinh doanh lâm sản. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân nha đã kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ 18 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, cụ thể: Hành vi phá rừng trái pháp luật: 13 vụ, diện tích rừng bị phá 1.427 m2, xử phạt vi phạm hành chính 51.000.000 đồng, mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật 03 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 50.000.000 đồng, lâm sản tịch thu 5,085 m³ gỗ xẻ nhóm gỗ thông thường…

Để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng cũng như công tác PCCCR 6 tháng cuối năm 2021. Lãnh đạo Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha chia sẻ: Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý lâm sản và các chính sách hưởng lợi của chủ rừng đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Mặt khác, kiểm tra giám sát cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Với mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha đang tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường bán sát cơ sở, phối hợp với các cấp chính quyền , địa phương đoàn thể các cã đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, nêu cao vai trò trách nhiệm của các trưởng bản hướng dẫn quy định về sản xuất nương rẫy, PCCCR đến các cộng đồng dân cư, triển khai chính sách hỗ trợ công tác bảo vệ rừng, gắn với ổn định đời sống nhân dân trong rừng đặc dụng.

Lê Hồng