Hạt Kiểm lâm Hòa Vang: Bám sát cơ sở, hướng dẫn hỗ trợ nhân dân bảo vệ và phát triển rừng

BVR&MT – Hòa Vang là huyện ngoại thành duy nhất nằm trên phần đất liền của Thành phố Đà Nẵng. Huyện chiếm phần lớn diện tích đất liền của Thành phố Đà Nẵng, một phần nhỏ diện tích còn lại dành cho các quận nội thành.

Kiểm lâm tại địa bàn xã có rừng thuộc huyện Hòa Vang  đang hướng dẫn chủ rừng biện pháp xử lý thực bì.

Với đặc thù là huyện có diện tích rừng rộng nhất thành phố, chiếm đến hơn 70% diện tích tự nhiên của toàn huyện; Để kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã phân công 06 Kiểm lâm về phụ trách địa bàn tại các xã có rừng.

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ bộ phận về “Giử rừng tận gốc”, các kiểm lâm viên tại địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, luôn đảm bảo tham mưu kịp thời cho chính quyền sở tại chỉ đạo thực hiện tốt công tác BV&PTR trên địa bàn. Ngoài việc tham mưu cho chính quyền, Kiểm lâm địa bàn luôn bám sát cơ sở; gần gũi hỗ trợ hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp PCCCR, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh. Trong năm 2018, Kiểm lâm địa bàn đã kiểm tra hướng dẫn các chủ rừng đốt xử lý thực bì đảm bảo an toàn 273 trường hợp với diện tích 831,25 ha; Khai thác rừng trồng đúng qui trình 824,98 ha với sản lượng gần 500.000 m3 gỗ.

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2018, ngay từ đầu năm 2019,  Kiểm lâm tại địa bàn các xã có rừng ở huyện Hòa Vang đã triển khai hướng dẫn các chủ rừng tiến hành mùa vụ trồng rừng và ký cam kết BVR&PCCCR.

Với hy vọng việc bám sát, gần gũi với nhân dân ở cơ sở sẽ tạo nên sức mạnh đồng thuận trong cộng đồng để thực hiện tốt công tác BV&PTR ở huyện Hòa Vang trong năm 2019.

Hồng Sơn

https://baovemoitruong.org.vn/