Hãng Luật TGS thành lập Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc

BVR&MT – Ngày 11/11/2018 vừa qua, Công ty Luật TNHH TGS đã ra quyết định thành lập Tổ chức đại diện quyền tác giả tác phẩm âm nhạc và quyền liên quan mang tên: “Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM”.

Tổ chức ra đời mang mục đích bảo vệ tốt nhất cho quyền tác giả tác phẩm âm nhạc cho các tác giả, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả khai thác, sử dụng và tiếp tục sáng tác. Với tôn chỉ: “Vì lợi ích tác giả âm nhạc”, theo đó Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM mang lại những dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.

“Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM” chính thức được thành lập ngày 11/11/2018.

Luật TGS cung cấp các dịch vụ như: Thường xuyên cập nhật pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả và các hoạt động, tình trạng của tác phẩm để phổ biến kịp thời đầy đủ tới các tác giả; Đại diện đăng ký bản quyền tác giả theo sự yêu cầu của tác giả; Khai thác tác phẩm qua những quyền mà tác giả ủy thác; Thực hiện cấp phép sử dụng, ký kết hợp đồng sử dụng với các chủ thể có nhu cầu sử dụng tác phẩm âm nhạc mà Trung tâm quản lý dưới sự cho phép của tác giả; Thực hiện thu tiền sử dụng tác phẩm và phân phối; Hợp tác với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên trước pháp luật; Thông qua bản Hợp đồng ủy thác quản lý và khai thác tác phẩm âm nhạc và Hợp đồng bảo mật thông tin.

Chính thức ra mắt Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM, hoạt động đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam. Các tác giả âm nhạc đã có thể bắt đầu tham gia vào Trung tâm và ủy thác các tác phẩm âm nhạc do mình sáng tác cho Trung tâm.

Thông tin truy cập tại website: http://trungtambaovequyentacgia.vn

 

Dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả

Theo đó, Luật TGS sẽ Đại diện đăng ký bảo hộ độc quyền cho tác giả sở hữu tác phẩm âm nhạc – Thực hiện tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền của tác phẩm: Tra cứu và đánh giá khả năng là việc cần phải thực hiện trước khi tiến hành việc soạn thảo và nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền.

Hàng năm có rất nhiều các tác phẩm được sinh ra và số lượng đơn đăng ký bản quyền tác giả được nộp tại Cục bản quyền tác giả (Cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thông tin & Truyền thông) rất lớn với nhiều loại hình tác phẩm khác nhau. Do đó, việc tra cứu bản quyền tác giả để đánh giá khả năng đăng ký bản quyền tác giả là việc cần thực hiện để đảm bảo khả năng đăng ký cao nhất của bản quyền tác giả, tránh việc trục trặc không khi đăng ký, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.

Thông qua việc tra cứu bản quyền tác giả, chủ sở hữu sẽ xem xét và quyết định có hoặc không có việc nộp đơn đăng ký bảo hộ và cần phải nộp đơn đăng ký như thế nào. Ngoài ra, việc tra cứu bản quyền còn giúp khách hàng đánh giá việc bản quyền của mình có tương tự hoặc trùng với bản quyền của người khác hay không? Từ đó sẽ quyết định việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký của người khác nếu như người đó có sự xâm phạm quyền tác giả của mình hoặc chính bản quyền của mình có vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba nào không?

Việc tra cứu bản quyền tác giả sẽ được TGSLAWFIRM thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục bản quyền tác giả (tại website: http://www.cov.gov.vn/) và sử dụng các nghiệp vụ liên quan để tra cứu bản quyền tác giả một cách nhanh chóng nhất. Đồng thời, TGSLAWFIRM sẽ rà soát tất cả các văn bản pháp luật liên quan để xem tác phẩm của tác giả có thuộc vào trong danh mục tác phẩm được bảo hộ hay không? Và bảo hộ dưới dạng nào?

Để tra cứu bản quyền tác giả hiệu quả, các tác giả cần phải cung cấp một số các thông tin về tác phẩm như: Tên bản quyền tác giả cần tra cứu; loại hình tác phẩm sẽ đăng ký bản quyền; thông tin sơ qua về loại hình tác phẩm tra cứu (hình ảnh, âm thanh, nội dung…). Đây sẽ là những cơ sở, căn cứ mà Trung tâm sẽ sử dụng để tra cứu bản quyền tác giả.

Thời hạn tra cứu diễn ra khá nhanh, chỉ từ 1-2 ngày làm việc, tác giả sẽ nhận được kết quả tra cứu về khả năng đăng ký tác phẩm của mình. Từ kết quả đó, tác giả sẽ quyết định để thực hiện các bước tiếp theo.

Đại diện thực hiện đăng ký bảo hộ độc quyền quyền tác giả: Việc đăng ký bảo hộ độc quyền bản quyền tác giả là hết sức cần thiết, nhằm bảo vệ quyền chủ sở hữu của tác giả đối với sản phẩm trí tuệ mà mình làm ra một cách tốt nhất. Tuy vậy, việc đăng ký bản quyền tác giả lại mất khá nhiều thời gian bởi tính phức tạp của pháp luật quy định. Điều này luôn làm cho các tác giả lúng túng và có tâm lý “ngại” đi đăng ký bảo hộ cho tác phẩm của mình sáng tạo ra. Nhận ra điều này, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM chúng tôi luôn khuyến khích các tác giả nên mang các tác phẩm của mình đi đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả ngay khi sáng tạo ra. Việc đăng ký bản quyền tác giả cũng là một trong những dịch vụ mà Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM chúng tôi cung cấp khi có sự yêu cầu của chính tác giả.

Đây là bước tiếp theo của việc tra cứu khả năng đăng ký, khi bắt đầu thực hiện dịch vụ đại diện đăng ký quyền tác giả, chúng tôi sẽ hỗ trợ tác giả chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký. TGSLAWFIRM luôn theo sát và hỗ trợ trong giai đoạn này bởi lẽ việc soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký là rất phức tạp và dễ nhầm lẫn, đây là bước chủ yếu gây ra những sai sót, kéo dài thời gian đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả sẽ bao gồm các tài liệu gì còn tùy thuộc vào trường hợp mà người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả, đồng tác giả và trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty, cá nhân cung cấp tài chính cho việc sáng tác, …).

PV