Hải Phòng quyết liệt chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

BVR&MT – Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Ngày 1/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho biết, Hải Phòng sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện ven biển triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Đặc biệt, thành phố gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

Đồng thời, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng có trách nhiệm hằng tuần lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp gửi Tổng cục Thủy sản và các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan để theo dõi, kiểm tra xử lý theo quy định.

Cùng với đó là hướng dẫn các địa phương trình tự, thủ tục công bố mở cảng, giám sát sản lượng qua cảng theo quy định, tổ chức thu nộp nhật ký khai thác thủy sản, cập nhật vào cơ sở dữ liệu VNFISHBASE theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chủ động lập kế hoạch kiểm soát toàn bộ tàu cá xuất bến, kiên quyết không cho tàu cá không đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định xuất bến; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện ven biển căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động khai thác thủy sản của địa phương, thành lập Tổ công tác chống khai thác IUU tại địa phương do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Tổ trưởng; chỉ đạo các xã phường, thị trấn ven biển và các cơ quan trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật Thủy sản; tổ chức cho ngư dân ký cam kết không khai thác thủy sản bất hợp pháp; đồng thời, bố trí nhân lực thực hiện việc kiểm soát tàu cá xuất bến, cập bến, thu nhật ký, báo cáo khai thác, báo cáo thu mua, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng cá, nhập dữ liệu sản lượng thủy sản qua cảng vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia…