Hải Phòng đồng loạt khai giảng năm học mới vào sáng 5/9

BVR&MT – Chương trình Lễ khai giảng bảo đảm ngắn gọn, không quá 35 phút, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Về thời gian dạy và học, các nhà trường, cơ sở giáo dục, các trung tâm, các đơn vị liên quan hoạt động trở lại từ ngày 6/9.

Học sinh Hải Phòng chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Chiều 30/8, UBND TP Hải Phòng đã phát đi thông báo số 6019/UBND-VX về thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022. Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thống nhất trên toàn thành phố vào 7 giờ 30 phút ngày 5/9; tổ chức khai giảng tập trung đối với khối lớp 1, lớp 6, lớp 10; các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà; đối với bậc học mầm non, chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Chương trình Lễ khai giảng bảo đảm ngắn gọn, không quá 35 phút, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Về thời gian dạy và học, các nhà trường, cơ sở giáo dục, các trung tâm, các đơn vị liên quan hoạt động trở lại từ ngày 6/9.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng Sở Y tế, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục, các đơn vị triển khai thực hiện hiện, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các nhà trường, cơ sở giáo dục; căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh bệnh Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 – 2022 linh hoạt, phù hợp; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch bệnh dự báo vẫn phức tạp và có thể kéo dài…