Hải Phòng: Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố 5 năm (2020-2024)

BVR&MT – Ngày 18/3, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024).

Quyết định 54/2019/QĐ – UBND Thành Phố Hải Phòng ban hành bảng giá các loại đất tại địa phương. 2020 – 2024.

Cụ thể bảng giá đất ban hàng giá các loại đất: Đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không phải đất thương mại tại khu vực nông thôn; Đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh không phải đất thương mại tại khu vực đô thị; Đất mặt nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2020, các trường hợp tiếp nhận hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính từ ngày 01/01/2020 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa tài chính thì áp dụng theo quy định tại quyết định này.

Hoàng Tôn (tổng hợp)

 

Tags: ,
CHIA SẺ