Hải Hậu (Nam Định) sẽ được cấp 500 tỷ đồng xử lý sự cố đê biển

BVR&MT – Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ. Tỉnh Nam Định có 2 tuyến đê biển Cồn Tròn và Hải Thịnh III (huyện Hải Hậu) được đầu tư.

Theo đó, quy mô đầu tư củng cố và hoàn thiện xử lý các vị trí sạt lở bao gồm: Với đê biển Cồn Tròn, huyện Hải Hậu: Xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 0,3km và làm mới hệ thống 10 mỏ hàn chữ T; xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 1,3km, làm mới hệ thống 4 mỏ hàn chữ T và sửa chữa, nâng cấp cánh kè mỏ hàn của kè mỏ hàn cũ.

Đê biển Hải Thịnh III, huyện Hải Hậu: Xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 0,2km và làm mới 3 mỏ hàn chữ T; xây dựng tuyến kè dài khoảng 1,8km thay thế kè cũ đã bị hư hỏng hoàn toàn; xây dựng thềm cơ giảm sóng dài khoảng 0,8km và làm mới hệ thống 12 mỏ hàn chữ T kè Thịnh Long.

Dự án thành phần số 2 (đê biển Cồn Tròn, xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu) tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này nằm trong Dự án củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc bộ vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Liên quan đến công tác phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển, UBND tỉnh Nam Định cũng đã ban hành Công văn số 598/UBND-VP3 yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Về lâu dài, tỉnh Nam Định đề nghị các ngành, các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực ven sông, ven biển. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất; hoạt động xây dựng; khai thác, tập kết khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, hạn chế xảy ra sạt lở, ngập úng.

Tiến hành rà soát, xây dựng dự án, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng, chống sạt lở, chủ động di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Xuân Thời