Hải Dương trao giải thưởng “Khoa học công nghệ Côn Sơn”

BVR&MT – Ngày 18/1, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ trao giải thưởng “Khoa học công nghệ Côn Sơn” lần thứ V và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII (2020-2021).

Trao giải thưởng “Khoa học và công nghệ Côn Sơn” cho những tác giả có công trình, giải pháp xuất sắc.

Giải thưởng “Khoa học công nghệ Côn Sơn” là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh Hải Dương được tổ chức 5 năm 1 lần, trao tặng cho những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội. Giải thưởng kỳ này có 36 công trình đủ điều kiện chấm vòng sơ khảo. Kết quả có 2 công trình đạt giải A, 5 công trình đạt giải B và 9 giải C. Giải A thuộc lĩnh vực y dược và nông nghiệp.

Nhiều giải pháp dự thi Giải thưởng lần này có tính mới, sáng tạo, được triển khai trong thực tiễn cho hiệu quả kinh tế cao như: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương; nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao khô thân cây chuối tiêu ứng dụng trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường type 2…

Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương” được tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân trong sản xuất, lao động và học tập. Đồng thời, phổ biến, ứng dụng rộng rãi những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, sáng chế, giải pháp hữu ích, các công trình sáng tạo có hiệu quả vào thực tiễn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hải Dương.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XII trao 5 giải Nhì, 12 giải Ba và 18 giải Khuyến khích, đồng thời lựa chọn 3 công trình, giải pháp tiêu biểu tham gia hội thi toàn quốc.