Hải Dương: Tập trung xử lý dứt điểm bãi rác Soi Nam cũ trong vòng 2 tháng

BVR&MT – Chiều 16.3, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì cuộc làm việc của UBND tỉnh với một số sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc xử lý bãi rác Soi Nam cũ.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hải Dương, đại diện nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers) là Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương đã báo cáo về tiến độ xử lý rác thải tại bãi rác Soi Nam cũ thuộc Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình, TP Hải Dương. Đặc biệt là về những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý bãi rác này trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định việc xử lý bãi rác này là chưa từng có tiền lệ, một số tỉnh, thành phố lân cận cũng gặp vấn đề tương tự nhưng không xử lý được như Hải Dương. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý bãi rác bị chậm tiến độ (so với thời gian đề ra là 36 tháng) do lỗi chủ quan của cả phía nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương và các cơ quan chức năng của tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND TP Hải Dương. Việc chậm trễ trong xử lý gây bức xúc trong dư luận và được báo chí đề cập thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản kiểm tra hiện trường khu vực xử lý rác thải; yêu cầu phải dọn sạch rác tại bãi rác Soi Nam cũ trước ngày 15.5.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính xây dựng đơn giá xử lý bãi rác. Sở Tài nguyên và Môi trường, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tiễn, tham khảo các địa phương có việc xử lý tương đồng, bám sát hướng dẫn của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) để đưa ra phương án khái toán tham mưu UBND tỉnh trước khi UBND tỉnh chỉ đạo việc quyết toán báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc xử lý triệt để, dọn sạch bãi rác Soi Nam cũ phải hoàn thành chậm nhất là ngày 15.5. Giao cho các cơ quan chức năng và TP Hải Dương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý. Việc quyết toán xong trước ngày 15.6.

Theo báo cáo, lượng rác tồn đọng tại bãi rác Soi Nam cũ khoảng 503.000 tấn. Lượng rác trên vượt nhiều lần so với tính toán ban đầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp đồng xử lý rác là Công ty TNHH Huy Hoàng Hải Dương. Trong thời gian qua, việc xử lý rác tại đây còn nhiều khó khăn trong khâu kiểm đếm, xây dựng đơn giá, phương án xử lý cụ thể…