Hải Dương phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nhà

BVR&MT – Hội Phụ nữ thành phố Hải Dương vừa ra mắt mô hình “phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại nhà” nhằm thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải qua đó giữ gìn vệ sinh môi trường theo hướng bền vững.

Thành phố Hải Dương triển khai mô hình phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại nhà.

Mô hình thí điểm được triển khai ở xã Gia Xuyên, xã Tiền Tiến và phường Hải Tân với 90 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Hội phụ nữ thành phố đã trao tặng 160 thùng ủ rác hữu cơ, 50 chiếc làn nhựa và 30kg chế phẩm sinh học EMIC; đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình phương pháp phân loại rác thải, cách sử dụng thùng ủ rác hữu cơ, pha chế phẩm sinh học.

Mô hình tổ phụ nữ “phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ tại nhà” là mô hình bảo vệ môi trường, thông qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân ở các khu dân cư nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh, tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu lượng rác thải phải xử lý bằng biện pháp chôn lấp, qua đó, giữ gìn vệ sinh môi trường theo hướng bền vững.

Thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, các tổ hội phụ nữ ở các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt tại từng gia đình… góp phần xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.