Hải Dương có 5 mô hình hay về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Đây đều là những mô hình tiêu biểu góp phần nâng cao đời sống văn hóa người dân, làm đẹp các vùng nông thôn mới của Hải Dương.

Mô hình nặn tò he tại thôn Hoàng Dương, xã An Lâm được huyện Nam Sách đề xuất mô hình hay về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương trong tỉnh đã đề xuất 5 mô hình hay trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

5 mô hình gồm: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Tân Kỳ, Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang ở thị trấn Tứ Kỳ (cùng huyện Tứ Kỳ); Xã hội hóa lắp đặt dụng cụ thể thao tại xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện); Hiến đất mở rộng đường giao thông và trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh ở xã Đức Chính (Cẩm Giàng); mô hình nặn tò he tại thôn Hoàng Dương, xã An Lâm (Nam Sách).

Mô hình lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) được nhiều người dân ủng hộ (ảnh cơ sở cung cấp)

Đây đều là những mô hình tiêu biểu có tác động tích cực nâng cao đời sống văn hóa người dân, góp phần làm đẹp nông thôn mới của Hải Dương. Một số mô hình còn góp phần đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều mô hình, sáng kiến hay huy động được sự tham gia, đóng góp của nhân dân, tạo sức lan tỏa trong xây dựng nông mới.