Hà Tĩnh: Thả 30 cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên

BVR&MT – Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) thả 30 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Đại diện trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) chuyển giao 30 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho VQG Vũ Quang thả về rừng.

Vừa qua, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận và thả 30 cá thể động vật hoang dã từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai) về môi trường tự nhiên. Trong 30 cá thể động vật hoang dã này có 4 con khỉ mặt đỏ, 2 con khỉ vàng, 20 con rắn hổ mang Trung Quốc và 4 con rắn hổ mang chúa. Tất cả những con vật nói trên đều thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 về quản lý các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Chính phủ).

Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật hoang dã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Đặc biệt, việc phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Được biết, từ đầu năm đến nay, VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận và thả 285 cá thể động vật hoang dã từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Riêng Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) chuyển thả 69 con, chủ yếu là khỉ, trăn, rắn. Góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Vũ Quang.

Trần Công