Hạ tầng kinh tế-xã hội nâng cao từ Nông thôn mới

BVR&MT – Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, giao thông nông thôn, trong hơn 7 năm vừa qua, đã hoàn thành một khối lượng gấp hơn 5 lần giai đoạn 2001-2010. Hiện, đã có gần 100% tổng số xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã.

Con đường bích họa tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo Thống kê của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới (NTM), hệ thống giao thông của nhiều vùng nông thôn đã cải thiện rõ rệt sau khi được đầu tư sửa chữa và làm mới. Đặc biệt ở những địa bàn vùng núi cao, địa hình phức tạp (Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An…), hệ thống đường giao thông được bê tông hóa đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, qua đó, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ đến 100% số xã và 97,8% số thôn; 99,7% số xã đã có trường tiểu học và trường mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế xã; 60,8% số xã có chợ; 58,6% số xã có nhà văn hoá. Cùng với đó, hệ thống thuỷ nông được xây dựng mới và hoàn thiện, trên địa bàn nông thôn có 18.100 trạm bơm phục vụ sản xuất và dân sinh, bình quân mỗi xã có 2,0 trạm bơm; Hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn được đầu tư xây dựng, có 4.498 xã có công trình nước sạch tập trung.

Với việc bổ sung chỉ tiêu về chống đuối nước trong bộ tiêu chí quốc gia, trong năm qua nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Đồng Nai… đã chủ động bố trí kinh phí xây dựng bể bơi trong các trường mầm non, tiểu học. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình NTM đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (từ công tác lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản lý và vận hành các công trình…).

Đến 31/12/2017, cả nước đã có 4.850 xã đạt tiêu chí Giao thông (đạt 54,3%), 7.611 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 85,3%), 4.983 xã đạt tiêu chí trường học (đạt 55,8%), 4.681 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (đạt 52,4%), 6.330 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (đạt 70,9%)…