Hà Nội yêu cầu vận chuyển hết rác thải tồn đọng trước ngày 21/6

BVR&MT – Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo số 4170/SXD-HT gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Rác thải tồn đọng tại nhiều tuyến phố. (Ảnh: Ngọc Anh)

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 12 đến hết ngày 16/6/2022, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn tiếp nhận bằng phương pháp chôn lấp trung bình khoảng 4.829 tấn/ngày đêm, thấp hơn trung bình 5 tháng đầu năm khoảng 219 tấn/ngày đêm. Đối chiếu với khối lượng thống kê vận chuyển về khu xử lý 5 tháng đầu năm 2022, sau 5 ngày vừa qua, khối lượng rác thải tồn đọng tại các địa bàn khoảng 3.000 tấn, gây nhếch nhác đô thị, ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân rác thải tồn đọng do công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn gặp nhiều khó khăn. Thời tiết bất lợi, mưa to tập trung kéo dài làm hỏng tuyến đường công vụ xe vận chuyển rác. Bên cạnh đó, tại một số địa bàn, nhà thầu vận chuyển rác cho các quận chưa bố trí đủ xe vận chuyển bảo đảm hết khối lượng rác phát sinh.

Trước tình hình rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh môi trường, Sở Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các quận chỉ đạo nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn theo quy định; phối hợp chặt chẽ Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sở Xây dựng trong công tác tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn bảo đảm khu xử lý vận hành an toàn, hiệu quả. Đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa vận chuyển về khu xử lý, UBND các quận chỉ đạo nhà thầu có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đời sống nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), đơn vị quản lý, vận hành bãi rác Nam Sơn tập trung bố trí máy móc, nhân lực khẩn trương sửa chữa tuyến đường công vụ tiếp nhận rác; tăng cường thiết bị, bố trí lao động tiếp nhận rác 24/24 giờ; tính toán đến điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận chỉ đạo nhà thầu tăng cường phương tiện nhằm bảo đảm thu gom vận chuyển hết lượng rác thải tồn đọng trong thời gian 3 ngày, hoàn thành vào ngày 20/6; đồng thời, phân luồng vận chuyển rác tạm thời về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, khối lượng khoảng 1.000 tấn/ngày.