Hà Nội, yêu cầu di dân ra khỏi vùng ô nhiễm ở Sóc Sơn

BVR&MT – UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 194/UBND-GPMB chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 m Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn.

Những đống rác như này đã nằm tại đây từ 3-4 ngày.

Liên quan đến việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, ngày 13/1, UBND TP. Hà Nội ban hành Văn bản số 194/UBND-GPMB giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng để di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500 m từ hàng rào Khu Liên hợp Xử lý chất thải Sóc Sơn).

Theo công văn hỏa tốc của UBND TP. Hà Nội, trên những nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn, các sở ngành tiếp, trao đổi với đại diện chính quyền, người dân 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Hà Nội giao, trước ngày 17/1 phải tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định giao cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo ranh giới, chỉ giới quy hoạch vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn; Trước ngày 20/1, phải thẩm định xong bản đồ hiện trạng, vùng ảnh hưởng bán kính 500 mét môi trường theo quy định.

Đồng thời phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức phê duyệt, cắm và bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho UBND huyện Sóc Sơn trước ngày 20/2 để làm cơ sở tiến hành việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ, cập nhật danh mục dự án thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sóc Sơn.

Đối với UBND huyện Sóc Sơn, UBND TP. Hà Nội giao, trước ngày 15/1/2019 hoàn thiện hồ sơ đo đạc, hiện trạng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và trình Sở Tài nguyên và môi trường và xác nhận.

Trước ngày 17/1, UBND huyện Sóc Sơn phải nộp hồ sơ gửi Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét; Tổ chức triển khai cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước ngày 15/2.

Trước ngày 30/3, UBND huyện Sóc Sơn phải tiến hành việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các hộ từ quý II/2019.

UBND TP. Hà Nội giao, trước ngày 23/1, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội phải hoàn thành xong việc xác định ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Rác ùn ứ trên nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Còn đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP. Hà Nội giao, trước ngày 30/1, sở này phải hoàn thành việc chấp thuận ranh giới, chỉ giới đường đỏ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

UBND TP. Hà Nội giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố ứng vốn giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ phê duyệt phương án của UBND huyện Sóc Sơn. UBND huyện Sóc Sơn chịu tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân chấp hành không cản trở việc vận chuyển rác thải vào khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Công văn của UBND TP. Hà Nội cũng nêu rõ, trước ngày 17/1/2019, UBND TP. Hà Nội sẽ lập tổ công tác liên ngành gồm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị để phối hợp hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của UBND huyện Sóc Sơn nhằm đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Tôn