Hà Nội: xử phạt hàng trăm cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

BVR&MT – Sau 4 tháng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, cấp quận, huyện, thị xã của thành phố đã tiến hành thanh tra 487 cơ sở, trong đó xử phạt 149 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 550 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn đã triển khai thanh tra 1.516 cơ sở, trong đó xử phạt 327 cơ sở với số tiền hơn 519 triệu đồng.

Theo ông Trần Ngọc Tụ, Chi Cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Hà Nội, số cơ sở bị xử phạt sau thanh tra 4 tháng vừa qua cao hơn nhiều so với trước cho thấy tình trạng nể nang, né tránh trong xử phạt ở cấp cơ sở đã từng bước được khắc phục.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm vẫn còn gặp một số khó khăn như đội ngũ cán bộ thanh tra có trình độ chuyên sâu còn thiếu; ở cấp xã, phường kết quả xử lý còn hạn chế…

Đồng thời, việc triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm thời gian qua chủ yếu tập trung thanh tra về thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, trong khi “gốc” của vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp thì chưa được thanh tra nhiều.

Cũng theo ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, để làm tốt công tác thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ để bổ sung lực lượng thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm theo quy định do Trường cán bộ Thanh tra – Thanh tra Chính phủ cấp.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thanh tra cho các cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các tuyến, đặc biệt là tuyến xã, phường.

Sở Y tế với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm của thành phố xin ý kiến góp ý của Thanh tra Bộ Y tế, các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện “Tài liệu hướng dẫn thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn” cung cấp công cụ, góp phần hỗ trợ cho lực lượng thanh tra trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, thành phố cũng thiết lập đường dây liên hệ để các đơn vị, từ quận, huyện, thị xã, xã, phường trao đổi khi gặp khó khăn trong quá trình thanh tra…

Thạch Thảo (tổng hợp)