Hà Nội xin lùi thời gian báo cáo về đất rừng Sóc Sơn

BVR&MT – Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Hà Nội xin lùi thời gian báo cáo về đất rừng Sóc Sơn.

Theo văn bản này, UBND TP. Hà Nội xin lùi thời hạn báo cáo kết quả thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn đến trước 15/3.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại Văn bản số 2664/VPCP- V.I ngày 22/5/2006 của Văn phòng Chính phủ, trước ngày 15/12/2018.

Yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đảm bảo kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2019.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, ngày 10/10/2018, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 4893/UBND-ĐT giao Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng, trật tự xây dựng trên trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn và việc thực hiện các nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP. và các sở, ngành.

Nguyên nhân xin lùi báo cáo do phạm vi thanh tra rộng (có liên quan tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), khối lượng công việc lớn, phải làm việc với nhiều đơn vị thu thập nhiều hồ sơ, nội dung phức tạp…

Tiếp theo, ngày 22/10/2018, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 1028 giao nhiệm vụ bổ sung cho Thanh tra TP Hà Nội, giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện bao gồm cả tại khu vực hồ Đồng Quan, hồ Hàm Lợn, hồ Đồng Đò và một số hồ khác tại huyện Sóc Sơn. Đến nay, Thanh tra TP Hà Nội đang dự thảo kết luận nội dung thanh tra nêu trên theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.

Hiện nay, Thanh tra TP. Hà Nội đang tổ chức thực hiện.

Ngày 18/2/2019, UBND TP. Hà Nội đã chủ trì cùng các sở, ngành liên quan nghe Thanh tra TP. Hà Nội báo cáo kết quả thanh tra. Tuy nhiên, do phạm vi thanh tra rộng (có liên quan tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), khối lượng công việc lớn, phải làm việc với nhiều đơn vị thu thập nhiều hồ sơ, nội dung phức tạp…

UBND TP. Hà Nội kính báo cáo và đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép UBND TP. Hà Nội được lùi thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trước ngày 15/3/2019 để đảm bảo kết luận thanh tra được chính xác khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Tôn