Hà Nội: Triển khai thí điểm một số giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu

BVR&MT – Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SNN&PTNT) vừa rà soát kết quả công tác tạo các giống cây trồng mới thích ứng với biến đổi khí hậu triển khai trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, Nguyễn Xuân Đại cho biết: để từng bước đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao ổn định, chống chịu tốt với sâu bệnh, phù hợp với điều kiện sinh thái của các vùng sản xuất, canh tác, trong năm 2018 và vụ Xuân 2019, các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai xây dựng một số mô hình phát triển sản xuất giống cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện sản xuất thử nghiệm một số giống lúa mới tại các vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở NN&PTNT đã thực hiện sản xuất thử 9 giống lúa: Kim Cương 111, Hà Phát 3, Lam Sơn 10, DQ11, QR1, Lam Sơn 116, Bắc Hương 9, ĐB18, Thuần Việt 7 tại các vùng sản xuất của các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh. Kết quả cho thấy 4 giống lúa Lam Sơn 116, Kim Cương 111, ĐB18, Thuần Việt 7 cơ bản thích hợp với điều kiện sản xuất của Hà Nội, có năng suất và chất lượng gạo khá.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT thí nghiệm đánh giá tập đoàn 20 dòng lúa thuần chất lượng trong vụ xuân 2019 tại Trại Thực nghiệm cây trồng thuộc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Bước đầu nhận thấy, các dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khá, nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh hại, có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với cơ cấu ở các vùng sản xuất lúa ngoại thành Hà Nội và các khu vực lân cận. Qua đó, Sở đã xác định được một số giống triển vọng có tiềm năng năng suất cao, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và sâu, bệnh. Đặc biệt là kháng bệnh bạc lá, đạo ôn tốt hơn đối chứng giống Bắc thơm số 7, như: HN01, HN02, HN3D1, HN3D2, ĐHT11, HN10 và ĐHS15.

Đồng thời, Sở NN&PTNT cũng đã đăng ký bảo hộ 2 giống lúa: ĐHT11 và HN01; bên cạnh đó, cũng đang làm hồ sơ bảo hộ thêm 1 giống ĐHS15 và gửi 3 giống đi khảo nghiệm DUS và VCU vụ mùa 2019. Đồng thời, triển khai 177,43 mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất, chất lượng tại các địa phương. Qua 2 vụ sản xuất (vụ xuân và vụ mùa 2018), các giống tham gia trình diễn đều sinh trưởng phát triển tốt, thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh khá, thời gian sinh trưởng ngắn (tương đương KD18), cho năng suất cao, vụ Xuân đạt bình quân trên 65 tạ/ha, vụ mùa đạt bình quân trên 53 tạ/ha, cao hơn đối chứng từ 7 đến 10%, đem lại lợi nhuận cao hơn so với các giống đối chứng từ 10 đến 20%. Điển hình là 2 giống lúa Đông AI và LTH31 đã thể hiện nhiều ưu điểm tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, chất lượng gạo khá được người sản xuất đánh giá cao.

Thạch Thảo (Tổng hợp)