Hà Nội: Triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

BVR&MT – Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 151/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan: Khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường liên quan đến công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp hữu hiệu để dập dịch.

Bên cạnh đó, rà soát lại toàn bộ các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố để tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch đảm bảo hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở, điểm giết mổ lợn trên địa bàn thành phố về việc chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, các quy định liên quan đến phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thực hiện hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ, thời gian; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất trong công tác phòng, chống bệnh dịch. Đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp chủ động xử lý giải quyết khi có lợn bị mắc bệnh dịch.

Ngoài ra, có phương án chuẩn bị đủ diện tích đất để xử lý, tiêu hủy lợn trong trường hợp xảy ra bệnh dịch đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường, trôi nổi trên hệ thống sông, hồ, ao, đập làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dịch; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm. Trường hợp xảy ra các ổ bệnh dịch lớn, huy động các lực lượng tham gia tiêu hủy lợn chết, đặc biệt là lực lượng vũ trang.

Hoàng Tôn