Hà Nội: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh

BVR&MT – Sở Y tế vừa ban hành Thông báo số 4537/TB-SYT về kết luận buổi giao ban quý III năm 2019 với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

Trong đó, 9 tháng đầu năm 2019 ngành y tế cơ bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác y tế năm 2019, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, Sở Y tế đề nghị, trong quý IV, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đối với công tác phòng bệnh, phòng chống dịch: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết (SXH), đặc biệt lưu ý chất lượng hoạt động thu gom phế thải, phế liệu, diệt bọ gậy (chỉ phun hóa chất khi đã thực hiện triệt để diệt bọ gậy), đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình được phun hóa chất, giám sát véc tơ trước và sau khi triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy để đánh giá hiệu quả. Các quận, huyện chưa xây dựng đề án phòng chống SXH đề nghị Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế khẩn trương tham mưu với UBND quận, huyện xây dựng đề án, bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác phòng chống SXH trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, chủ động giám sát và triển khai các bệnh dịch mùa Đông – Xuân như: Cúm, Sởi, Tay chân miệng… Tổ chức diễn tập phòng chống Cúm quy mô quận, huyện. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng, đảm bảo tỷ lệ tiêm và an toàn tiêm chủng. Kiểm tra, rà soát trang thiết bị, đảm bảo đủ hóa chất, vật tư phục vụ chống dịch. Tăng cường phối hợp phòng chống dịch trong các trường học; Tập trung các hoạt động phòng, chống HIV: Phát hiện ca mới, điều trị ARV, điều trị các nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Trong công tác khám chữa bệnh: Tập trung triển khai mô hình Trạm Y tế điểm theo nguyên lý у học gia đình đảm bảo chỉ tiêu năm 2019; Tăng cường quản lý, xử lý chất thải у tế theo đúng quy định, giám sát việc thu gom, xử lý chất thải rắn у tế của các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, các xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt TCQGYTX (giai đoạn 2011-2020) trong năm 2016 tổ chức rà soát tự chấm điểm và báo cáo kết quả với Hội đồng thẩm định của quận, huyện, thị xã. Hội đồng thẩm định của quận, huyện, thị xã kiểm tra kết quả tự chấm điểm của các xã báo cáo kết quả với Hội đồng thẩm định Thành phố (qua Sở Y tế) trước ngày 31/10/2019.

Trong công tác quản lý hành nghề у dược tư nhân: Phòng Y tế quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã triển khai Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Giám sát hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở xoa bóp, massage, yêu cầu các cơ sở có văn bản báo cáo hoạt động với Phòng Y tế để quản lý.

Ngoài ra, phòng Y tế quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn, tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là hoạt động không phép, quá phạm vi chuyên môn; yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định về thu gom, xử lý chất thải у tế. Phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã chỉ đạo Trạm Y tế giám sát động của các cơ sở у tế tư nhân trên địa bàn.

Thạch Thảo (Tổng hợp)