Hà Nội: Thực hiện sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã, phường

BVR&MT – Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 20/9/2019 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc Sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019-2021.

Theo kế hoạch số 212/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội sẽ sáp nhập một phần diện tích của phường Ngô Thị Nhậm với phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Theo kế hoạch số 212/KH-UBND, thành phố Hà Nội có 8 đơn vị hành chính gồm 4 phường: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thị Nhậm, Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng và 4 xã: Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà huyện Phúc Thọ và xã Thụy Phú huyện Phú Xuyên thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn từ 2019 – 2021.

Theo đó sẽ sát nhập phường Nguyễn Du với Bùi Thị Xuân và một phần diện tích của phường Ngô Thị Nhậm từ số nhà 52 đến 214 phố Huế. Và sáp nhập diện tích còn lại của phường Ngô Thị Nhậm với phường Phạm Đình Hổ.

Huyện Phúc Thọ: Các xã Phương Độ sáp nhập với xã Sen Chiểu; xã Cẩm Đình sáp nhập với xã Xuân Phú; xã Vân Hà sáp nhập với xã Vân Nam. Còn lại xã Thụy Phú sẽ sáp nhập với xã Văn Nhân của huyện Phú Xuyên thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 9/2019..

Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động hướng dẫn, phối hợp với UBND các quận huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Phượng Long