Hà Nội: Thêm 3 dạng mô hình khuyến nông trồng trọt được triển khai ứng dụng

BVR&MT – Trung tâm Khuyến nông Hà Nội có Báo cáo số 1032/BC-TTKN, gày 20/11 về kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tháng 11/2019.

Triển khai các nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện 3 dạng mô hình trồng trọt. Trong đó, mô hình thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 6ha, thực hiện tại 2 điểm: xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) và Cát Quế (huyện Hoài Đức) với 39 hộ tham gia. Hiện nay, quả bưởi đang trong giai đoạn vào nước, sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện bị sâu bệnh hại.

Ảnh minh họa.

Tương tự, mô hình sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp, Trung tâm triển khai trên quy mô với 150 tấn nguyên liệu, thực hiện tại 3 điểm thuộc các xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng), Sài Sơn (huyện Quốc Oai) và Phương Trung (huyện Thanh Oai) với 3 hộ tham gia. Trong đó, điểm xã Phương Trung (huyện Thanh Oai) đã cấp 25 tấn nguyên liệu và 1.250kg giống nấm sò (Trung tâm hỗ trợ 625kg, cơ sở đối ứng 625kg); hiện tại, lượng nấm cấy đợt 1 (12.000 bịch nấm) đã cho thu hoạch, đạt 7 tấn nấm tươi, còn nấm cấy đợt 2 (10.000 bịch) đang được thu hoạch, bình quân đạt năng suất 80 – 120kg nấm/ngày, nấm sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện nấm bệnh hại.

Điểm thuộc xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) đã cấp 25 tấn nguyên liệu và 600kg giống nấm chân dài (Trung tâm hỗ trợ 300kg, cơ sở đối ứng 300kg), hiện tại lượng nấm cấy đợt 1 (15.600 bịch nấm) đang cho thu hoạch, bình quân đạt 1.000 – 1.150kg nấm tươi/đợt, nấm cấy đợt 2 (19.500 bịch) đang được nuôi sợi trong nhà nuôi trồng theo đúng quy trình kỹ thuật; nấm sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện nấm bệnh hại.

Điểm tại xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) đã cấp 25 tấn nguyên liệu và 1250kg giống nấm sò (Trung tâm hỗ trợ 625kg, cơ sở đối ứng 625kg), hiện nấm sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện nấm bệnh hại, hiện tại lượng nấm cấy đợt 1 (10.000 bịch nấm) đã cho thu hoạch, bình quân đạt năng suất 80 – 120kg nấm/ngày, nấm cấy đợt 2 (19.700 bịch) đang chuẩn bị cho thu hoạch, 19.600 bịch nấm còn lại đang được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật trong nhà nuôi trồng.

Đặc biệt, với mô hình hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng, Trung tâm triển khai với quy mô 5 hệ thống, thực hiện tại 5 điểm thuộc các huyện Đan Phượng, Thường Tín, Gia Lâm, Chương Mỹ, Ba Vì với 5 hộ tham gia. Hiện, tất cả các điểm đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, 3/5 điểm ở các xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì), Đan Phượng (huyện Đan Phượng), Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) đã hoàn thiện hồ sơ mua bán hệ thống tưới, hệ thống tưới được vận hành đưa vào hoạt động tốt giảm được 30-50% lượng nước tưới so với phương pháp tưới kéo dây trước đây, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Thạch Thảo (tổng hợp)