Hà Nội thành lập tổ liên ngành kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

BVR&MT – UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UBND, thành lập 5 tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Dịch bệnh tả châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp.

Theo quyết định, 5 Tổ công tác liên ngành do lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế Công an TP làm Trưởng đoàn để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

Đối tương kiểm tra: UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở chăn nuôi giết mổ kinh doanh, sơ chế, chế biến lợn và sản phẩm từ lợn; hoạt động các chốt, trạm kiểm dịch động vật ra vào thành phố; công tác tham mưu của đội ngũ thú y trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, kiểm tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của thành phố và biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn được phân công kiểm tra.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm chung, điều hành mọi hoạt động của Tổ công tác trong thời gian kiểm tra theo đúng quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thư ký, thành viên Tổ công tác; xây dựng kiểm tra tại các địa phương, đơn vị; thực hiện đôn đốc, hướng dẫn triển khai chỉ đạo của Trung ương và thành phố theo quy định.

Hoàng Tôn