Hà Nội: Tăng cường xử lý hoạt động khai thác cát trái phép ven sông

BVR&MT – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3980/UBND-ĐT, yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các sông và hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ở khu vực bãi sông trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ngoài bãi sông, các điểm khai thác cát khu vực lòng sông; kiên quyết xử lý, giải tỏa các trường hợp không có giấy phép theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý đối với khu vực bãi bồi ven sông.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh bạn trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh và TP Hà Nội, nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Công an TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 124/KH-BCA-C41 ngày 31/5/2018 của Bộ Công an về “Cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi”. Chủ động tham mưu, phối hợp UBND các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 4409/QCPH ngày 11/11/2016, chủ động trao đổi thông tin 2 chiều với Công an 8 tỉnh có tuyến đường thủy nội địa giáp ranh về tình hình địa bàn, hoạt động của các đối tượng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản để xây dựng các phương án bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm.

Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra xử lý các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động trái phép để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý đối với các phương tiện hoạt động đường thủy; thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động bến thủy nội địa trái phép, nhất là các bến thủy nội địa có hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng gây sạt lở bờ, bãi sông, đe dọa an toàn công trình đê điều.

Đối với các dự án khai thác cát, sỏi, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức kiểm tra việc khai thác cát, sỏi lòng sông của các đơn vị được giao thực hiện, kiến nghị xử lý đối với những trường hợp sai phạm; tham mưu để UBND TP ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và các tỉnh.

Đối với các bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất và giấy phép hoạt động của các bến bãi khai thác cát sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông; kiên quyết đình chỉ các trường hợp hoạt động không có giấy phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các bến bãi hoạt động sai phép.

Hoàng Tôn