Hà Nội: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và tập kết vật liệu ven sông

BVR&MT – UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5366/UBND-ĐT về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP giao Sở TN&MT thông báo, yêu cầu các đơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế, chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc có liên quan trong việc: lập thiết kế mỏ, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường, đưa dự án vào khai thác bảo đảm hiệu quả; thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; điều chỉnh bảo đảm phù hợp giữa hợp đồng thuê đất với giấy phép khai thác khoáng sản; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định…

Trường hợp các đơn vị không thực hiện việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo quy định của pháp luật, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền và quy định hoặc báo cáo, đề xuất UBND thành phố thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan rà soát, xác định các vị trí phù hợp làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo các tiêu chí được thông qua; trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo để giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đất bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông trái phép hiện nay.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy của Công an thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các tàu thuyền không đăng ký, không đăng kiểm; phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm hoạt động bến thủy nội địa trái phép.

Công an thành phố chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý dứt điểm và nghiêm minh đối với các chủ phương tiện sử dụng tàu thuyền hút cát trái phép trên sông; tăng cường phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác cát lòng sông trái phép.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; chỉ đạo kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nếu có) đối với các đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa được giao đất để triển khai thực hiện dự án.

Hoàng Tôn