Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

BVR&MT – Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP. Hà Nội vừa có Công văn về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng.

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

Theo đó, Sở TNMT đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức ký quy chế phối hợp với mặt trận và các đoàn thể quần chúng, tổ chức công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND TP.

Sở TNMT TP Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức kiểm tra, giải tỏa dứt điểm các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông không có thủ tục pháp lý theo quy định, không đáp ứng các điều kiện hoạt động theo Văn bản số 6787 năm 2018 của UBND thành phố.

Hoàng Tôn