Hà Nội: Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018

BVR&MT –  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Ảnh minh họa.

Trong năm 2017, trên địa bàn TP. Hà Nội để xảy ra một số điểm dịch truyền nhiễm nguy hiểm như: Bệnh lở mồm long móng xảy ra tại huyện Chương Mỹ, thị xã Sơn Tây và quận Bắc Từ Liêm; bệnh cúm gia cầm xảy ra tại huyện Ba Vì và huyện Gia Lâm; bệnh tai xanh xảy ra ở huyện Gia Lâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 23/KH-UBND. Trong đó các quận, huyện, thị xã, ban ngành liên quan cần thực hiện đầy đủ, kịp thời để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Cần chấp hành nghiêm chỉnh đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9167/BNN-TY ngày 01/11/2017.

Thường xuyên kiểm tra, thực hiện đúng quy định về giải phát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chuẩn bị đầy đủ các giải pháp sẵn sàng ứng cứu tại chỗ khi xảy ra dịch bệnh; huy động kịp thời lực lượng, phương tiện để tham gia phòng chống ngay từ giờ đầu, giảm thiểu tác hại gây ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra công tác chủ động phòng chống dịch của các đơn vị, địa phương.

Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mỏ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phô; chỉ đạo các ngành liên quan thu hồi tiêu hủy vỏ lọ văc xin, bao bì theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, hóa chất chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch này, hàng tháng phải có báo cáo kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch gửi về UBND TP Hà Nội.

Văn Trì