Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

BVR&MT – Ngày 23/10/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 5155/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 8960/VPCP-CN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Nạn khai thác cát trộm khiến nguồn tài nguyên đang bị cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa)

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở: TN&MT; NN&PTNT; Công thương; Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc; GTVT; Công an thành phố; các quận huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đối với công tác quản lý cát sỏi lòng sông, thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau: Chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan tiến hành rà soát các quy hoạch khoáng sản khi tích hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành; tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm..; thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, sai phép, Chuyển cơ quan pháp luật xử lý theo quy định đối với những trường hợp khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban phóng viên