Hà Nội siết chặt việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

BVR&MT – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Dự án nhà ở xã hội tại quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: NGỌC ANH)

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, chủ đầu tư, ban quản trị và chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố những quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai thi công, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh chủ đầu tư và nhà thầu thi công tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đặc biệt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nhằm phát hiện người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện để thông báo cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội biết, xóa tên trong danh sách dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ giám sát để theo dõi, giám sát việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc quản lý sử dụng nhà ở của các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; kịp thời xử lý vi phạm về mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tuân thủ việc mua bán, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội, chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, công an cấp xã sở tại để tiến hành kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình cá nhân để phát hiện việc mua bán, sử dụng nhà ở xã hội sai quy định.

Công an thành phố chỉ đạo công an quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn kiểm tra thường xuyên, nắm bắt việc thay đổi nhân khẩu, hộ gia đình, cá nhân và xác định các trường hợp bán lại, cho thuê lại, cho ở nhờ, mượn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để ở; kịp thời xử lý theo quy định.