Hà Nội sẽ tổ chức 6 hội nghị gỡ khó cho doanh nghiệp trong năm 2024

BVR&MT – Dự kiến từ 18/3, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức 6 hội nghị chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2024.

Theo văn bản số 521/UBND-KTN do ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ngày 27/2, Hà Nội sẽ tổ chức 6 hội nghị theo các chuyên đề khác nhau, để tháo gỡ trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững. Mục đích là nhằm tạo kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị gặp mặt để tháo gỡ trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác thăm và kiểm tra sản xuất đầu Xuân 2024 tại huyện Thạch Thất.

Hội nghị thứ nhất sẽ đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến từ 18-21/3/2024.

Hội nghị thứ 2 đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thời gian dự kiến trong tháng 4/2024.

Hội nghị thứ 3 đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề. Thời gian dự kiến trong tháng 5/2024.

Hội nghị thứ 4 đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao…). Thời gian dự kiến trong tháng 6/2024.

Hội nghị thứ 5 đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến trong tháng 8/2024.
Hội nghị thứ 6 đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường. Thời gian dự kiến trong tháng 11/2024.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng giao các đơn vị khẩn trương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức; nội dung, kịch bản chi tiết trước ngày 1/3/2024; các nội dung khác trước ngày 25/3/2024.

Đồng thời, thiết lập và duy trì hệ thống thông tin theo phương thức trực tuyến (Zalo, Website…) theo thời gian thực để tương tác, trao đổi và thu thập các phản ánh, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Thực hiện phân loại, sàng lọc, phân nhóm đối với các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp (theo chuyên đề/ngành/lĩnh vực) và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố.

Chủ trương này cũng đánh giá là điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố trong năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp theo lĩnh vực, chuyên đề thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.