Hà Nội quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

BVR&MT – Ngày 10/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Huyện Thanh trì huy động phương tiện cơ giới thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư Tây Nam Kim Giang. Ảnh tư liệu: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo đó, nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội.

Nghị quyết cũng nêu rõ, mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong nghị quyết bằng hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. Mức tiền phạt tối đa không quá 500.000.000 đồng đối với cá nhân, không quá 1.000.000.000 đồng đối với tổ chức. Trong đó, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Nghị quyết áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, xảy ra trên địa bàn nội thành thành phố Hà Nội, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao UBND thành phố tổ chức triển khai và tổng kết thực hiện nghị quyết.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh của pháp luật làm thay đổi các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô trong từng giai đoạn dẫn đến các nội dung nghị quyết không còn phù hợp, UBND thành phố Hà Nội tổ chức nghiên cứu, tổng hợp và trình Hội đồng Nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị quyết cho phù hợp với thực tiễn.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh mục dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 8.523,9ha và thông qua danh mục 717 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022, với diện tích là 1.256,21ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2022.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao UBND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết; Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giám sát thực hiện nghị quyết.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao UBND thành phố tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tại các kỳ họp trong năm 2022.