Hà Nội ô nhiễm không khí thứ hai ở khu vực Đông Nam Á

BVR&MT – Với hàm lượng bụi mịn cao gấp 4 lần mức khuyến cáo của WHO, Hà Nội đang là thành phố ô nhiễm cao ở khu vực Đông Nam Á.