Hà Nội: Nuôi dưỡng thành công 22 cá thể gấu ngựa

BVR&MT – 22 cá thể gấu ngựa trưởng thành được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nuôi dưỡng thành công 22 cá thể gấu ngựa.

Số cá thể gấu ngựa trên được trung tâm tổ chức tiếp nhận từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn các cá thể gấu trước đó đều bị nuôi nhốt trong các chuồng cũi chật hẹp và có tình trạng sức khỏe không tốt.

Theo đó, khu chuồng bán hoang dã có diện tích gần 1.000m2, được thiết kế phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn về phúc lợi động vật như cây xanh, bể bơi, võng đu, cầu trượt, chuồng trại đồng bộ; tạo môi trường sống tốt nhất cho các cá thể gấu, cho phép gấu thể hiện các hành vi tự nhiên, kích thích sự phát triển các giác quan, kỹ năng sinh tồn.

Hoàng Tôn