Hà Nội: Môi trường đang bị ô nhiễm?

BVR&MT – Kết quả quan trắc môi trường cho thấy không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm. Các điểm quan trắc môi trường Hà Nội được đặt tại các vị trí ở các quận nội thành, 03 ngày nay luôn cho kết quả màu da cam (mức kém); tức là nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở ngoài.

Tại 11 điểm ở các quận nội thành Hà Nội cho kết quả quan trắc môi trường ở màu da cam (kém).

Kết quả quan trắc môi trường tại các điểm đặt thiết bị quan trắc môi trường cho thấy, không khí ở Hà Nội đang bị ô nhiễm; các chỉ số PM 2,5 AQI có lúc lên mức sát 150, chỉ số PM 10 AQI ở mức 74, chỉ số NO2 AQI đạt ở mức 13, chỉ số SO2 AQI ở mức 1, chỉ số CO AQI ở mức 3. Đây là những kết quả ở mức cao, cho thấy không khí của Hà Nội tại những điểm quan trắc đang bị ô nhiễm, cảnh báo trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế thời gian ra ngoài.

Phượng Long