Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ

BVR&MT – Ngày 23/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc khắc phục hậu quả bão số 3 và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ thời gian tới.

Bà con nông dân xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai vất vả đi lại trong nước lũ.

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát tổng hợp tình hình ngập úng trên địa bàn; tập trung khắc phục, phục hồi sản xuất, tổng vệ sinh môi trường các khu vực trường học, khu dân cư, trạm y tế… bị ngập nước. Giúp đỡ các gia đình, nhất là các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống. Đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh nhiệm vụ ổn định đời sống Nhân dân, các sở ban ngành, các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát các tuyến đê, công trình thủy lợi, các trọng điểm phòng chống lụt bão xung yếu. Tổng hợp, đánh giá số lượng, chất lượng vật tư dự trữ của TP, tình hình dự trữ vật tư, phòng chống thiên tai các cấp, các ngành, báo cáo TP theo quy định.

Công điện cũng giao nhiệm vụ một số cụ thể cho từng sở, ban ngành. Theo đó, Sở Y tế phối hợp các địa phương tổng hợp vệ sinh môi trường. Sở Xây dựng khắc phục hậu quả hư hỏng nhà cửa, ngập úng nội thành. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội sửa chữa hệ thống điện, bảo đảm cấp đủ điện thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chủ động khơi thông dòng chảy, thực hiện phương án tiêu thoát nước nội đô. Đồng thời, 5 doanh nghiệp thủy lợi tập trung vận hành hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ tiêu úng cho khu vực ngoại thành, nhất là diện tích lúa mới cấy của bà con nông dân.