Hà Nội: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu của lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Nội vừa rà soát kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2010 – 2020) liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo của thành phố.

Theo đó, trên địa bàn các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội hiện có 477 trường mầm non, 463 trường tiểu học, 422 trường THCS và 74 trường THPT. Thực hiện tiêu chí số 14 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, 386 xã ở khu vực nông thôn Hà Nội đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt trên 90%.

Nhiều Trường THCS  đã được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Ảnh minh họa.

Tương tự, với tiêu chí số 05 theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trên địa bàn các huyện, thị xã hiện có 74 trường THPT công lập, tính đến hết tháng 12/2018 có 43/74 trường THPT đạt chuẩn quốc gia…

Nhìn chung, công tác giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố. Tính đến hết tháng 12/2018, trên địa bàn thành phố đã có 06/18 huyện, thị xã đã được Trung ương công nhận và đang xem xét hồ sơ, quy trình thủ tục công nhận 6 huyện đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Trì.

Đối với định hướng sau năm 2020

Thành phố xác định, giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2030 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn vượt và trên mặt bằng chung của toàn quốc; duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp học.

Tích cực kêu gọi xã hội hóa, tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa trường lớp học, phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn Quốc gia theo quy hoạch mạng lưới trường học giai đoạn 2021-2030 được thành phố phê duyệt. Số xã, huyện đạt tiêu chí số 05 về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học là: 100%. Số xã, huyện đạt tiêu chí số 14.1 về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ là 100%. Số xã, huyện đạt tiêu chí 14.2 về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được học tiếp trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) là 100%.

Thạch Thảo