Hà Nội hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy trong các cơ quan thành phố

BVR&MT – Từ tháng 11/2019, Hà Nội hạn chế 80% sản phẩm nhựa khó phân hủy, đây là một trong các kế hoạch để hạn chế rác thải nhựa mà TP. Hà Nội vừa ban hành.

Các đơn vị Trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Quân Đội nói không với chai nhựa tại cuộc họp.

Mỗi ngày Hà Nội thải ra từ 4.000- 5.000 tấn rác, trong đó có khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông. Chất thải sinh hoạt của dân cư, khách vãng lai, du lịch;chất thải nhựa từ các chợ, tụ điểm buôn bán, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí;… chính là nguồn phát sinh rác thải nhựa mỗi ngày.

Nhằm giảm thiểu chất thải nhựa, UBND TP. Hà Nội đã ban hành các quy định về việc hành động chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP Hà Nội giai đoạn đến năm 2020.

Cụ thể từ ngày 1/9/2019, các cơ quan của thành phố đã thực hiện kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Ngày 25/10/2019, thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về phòng, chống tác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố với mục tiêu: 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng 11/2019; tăng cường thu gom, tái chế chất thải nhựa;…

Ngày 5/8/2019, Sở TN&MT và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp về việc thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa tại một số trường học trên địa bàn thành phố năm học 2019-2020 với chủ đề “Một giây hành động- Bảo vệ môi trường”.


Sử dụng lá chuối gói thực phẩm trong các siêu thị

Cùng với đó thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy sử dụng 1 lần từ năm 2020, không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Mặt khác khuyến khích, phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng vận động người thân cùng tham gia thực hiện “Nói không” với túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần và hạn chế với sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần.

Các siêu thị, chuỗi nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố cam kết chung tay cùng Chính phủ, UBND TP nói riêng và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi ni lông, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; các hiệp hội vận động các cửa hàng, siêu thị, chuỗi nhà hàng, khu du lịch, dịch vụ, khách sạn… không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Đồng thời tuyên truyền, vận động khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng tự mang bao bì, túi đựng có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và nói không với túi ni lông.

“Phấn đấu đến 31/12/2020, hạn chế tối đa cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa”, kế hoạch nêu rõ.

Hà Linh