Hà Nội dự kiến dành 24 tỷ cho hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm

BVR&MT – UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, thành phố dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 24,12 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách thành phố là 13,45 tỷ đồng trích từ phần kinh phí chi sự nghiệp kinh tế (nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2019. Ngoài ra từ nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân là 10,67 tỷ đồng.

Tại kế hoạch, Thành phố yêu cầu Sở Tài chính cần hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành. Thành phố giao cho Sơ Công thương thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Xây dựng, cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn. Triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà. Sở này cũng cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng.

Thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải cần nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông thành phố nhằm tối ưu năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng lưu lượng lớn. Đưa vào hoạt động ổn định hệ thống xe buýt tốc hành (BRT), phổ biến việc sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5).

Đối với Tổng công ty Điện lực, thành phố yêu cầu đơn vị này quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp… nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện. Vận động các cơ sở sử dụng điện tiết kiệm, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả…

Hoàng Tôn

 

Tags: ,
CHIA SẺ