Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn.

Trước thực trạng diện tích chôn lấp rác thải sinh hoạt của thành phố Hà Nội ngày càng bị thu hẹp, các khu xử lý tập trung của thành phố phải hợp nhất các ô chôn lấp làm tăng các nguy cơ về ô nhiễm môi trường (khí thải trong không khí, tăng khối lượng nước rỉ rác), gây mất ổn định trật tự trong vùng ảnh hưởng môi trường, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn.

Lượng rác thải Hà Nội phải xử lý mỗi ngày là rất lớn.

Cụ thể, yêu cầu các nhà đầu tư đảm bảo cam kết về công nghệ xử lý rác có thu hồi năng lượng phải là công nghệ tiên tiến trên thế giới (phát thải khí đi-ô-xin ít nhất, tỷ lệ chôn lấp chất trợ từ 5% trở xuống, công nghệ có tỷ lệ phát điện cao nhất theo 12 tiêu chí thành phố đã chỉ đạo.

Sở Xây dựng chủ trì với các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát các các dự án chậm tiến độ (Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong tại huyện Chương Mỹ, Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Đông Lỗ, Ứng Hòa; Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại xã Lại Thượng, Thạch Thất; Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức), làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chủ đầu tư; đề xuất biện pháp chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, báo cáo UBND thành phố trong tháng 4/2019; triển khai việc lập và điều chỉnh cục bộ quy hoạch xử lý chất thải rắn Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư (đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Xuân Sơn) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án, hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, trình UBND thành phố quyết định cho thuê đất trong tháng 3/2019; đôn đốc thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thu hồi năng lượng để phát điện.

UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố vận động nhân dân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng đường vào Khu xử lý chất thải Đồng Ké, đồng thời sớm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Yêu cầu Công ty cổ phần Thành Quang khẩn trương có phương án khắc phục ngay công nghệ xử lý, đưa công nghệ xử lý tiên tiến để xử lý rác tại nhà máy xử lý Phương Đình, huyện Đan Phượng đảm bảo việc hoạt động không gây ô nhiễm môi trường.

Về việc thu gom, xử lý rác thải, UBND thành phố giao Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác thu gom chất thải rắn đô thị và chất thải rắn nông thôn trên địa bàn Thành phố; yêu cầu các đơn vị làm vệ sinh môi trường bổ sung khối lượng thu gom trong ngày đạt tỷ lệ 100% ở tất cả khu vực đô thị và nông thôn. Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo UBND thành phố việc đảm bảo vận hành chôn lấp rác, xử lý nước rác tại 02 Khu xử lý Nam Sơn, Xuân Sơn trước ngày 15/6/2019.