Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

BVR&MT – Sở Công Thương đã Công văn số 3776/SCT-QLCN ngày 06/8/2019 về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 08/7/2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình OCOP TP Hà Nội đến năm 2020.

Theo đó, Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với các sở, ngành của thành phố và đơn vị thuộc Sở Công Thương triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch của UBND thành phố; tiếp tục hoàn thành công việc khảo sát địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở NN&PTNT để triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhiều sản phẩm OCOP đã được trưng bày quảng bá tại các siêu thị lớn như big C đã góp phần tiêu thụ mạnh hàng hóa nông sản hỗ trợ cho người nông dân.

Bên cạnh đó, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế mẫu mã sản phẩm, phát triển sản xuất theo lĩnh vực quản lý ngành Công Thương vào chính sách phát triển làng nghề, chương trình khuyến công, chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại và chương trình hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất của ngành Nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện phát triển nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương; triển khai giám sát thực hiện các quy định về quản lý các khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề kết hợp du lịch; địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; công bố các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố…

Cũng trong nội dung công văn, Sở Công Thương giao Phòng Quản lý thương mại xây dựng các nhiệm vụ, dự toán đào tạo tập huấn, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hội chợ, triển lãm, liên kết vùng, khuyến công…; đề xuất xây dựng và vận hành Website quảng bá sản phẩm và danh mục các địa điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP đưa vào kế hoạch 2020 và tổ chức thực hiện; gửi các trung tâm thương mại, siêu thị đăng ký bố trí địa điểm để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm OCOP; xây dựng kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện phát triển nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương (nhằm xác định các nhóm sản phẩm, từng loại sản phẩm, lộ trình phát triển, các nội dung liên quan để tổ chức thực hiện…).

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cũng đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế mẫu mã sản phẩm, phát triển sản xuất theo lĩnh vực quản lý ngành Công Thương vào chính sách phát triển làng nghề, chương trình khuyến công, chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, xúc tiến thương mại và chương trình hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất của ngành Nông nghiệp… Nghiên cứu các địa điểm, tiếp tục hoàn thành công việc khảo sát địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

Thạch Thảo