Hà Nội đầu tư trên 37 tỷ đồng chống sạt lở sông Bùi

BVR&MT – UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5439/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi từ K0+900 đến K1+100 xã Thanh Bình; đoạn qua thôn Trí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên; khu vực Đội 1, xã Đông Phú; và đoạn qua thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ).

Hà Nội đầu tư trên 37 tỷ đồng chống sạt lở sông Bùi.

Theo đó, kè chống sạt lở mái đê tả sông Bùi đoạn từ K0+900 đến K1+100 xã Thanh Bình dài 216m; kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi đoạn qua thôn Trí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên dài 203m; kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi khu vực Đội 1, xã Đồng Phú dài 548m; kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi đoạn qua khu vực thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính dài 473m.

Tổng mức đầu tư các hạng mục công trình này dự kiến 37,3 tỷ đồng từ ngân sách TP. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 nhằm bảo vệ, chống xói lở mái đê, đảm bảo an toàn cho đê tả sông Bùi tại các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú và Hòa Chính (huyện Chương Mỹ).

Sở NN&PTNT được giao làm chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP Hà Nội về: Tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt; tổ chức triển khai xử lý cấp bách công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội trong toàn bộ quá trình tổ chức quản lý, thực hiện dự án và quản lý sử dụng vốn đầu tư, thanh quyết toán dự án…

Hoàng Tôn