Hà Nội: Công ty TPA cam kết chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

BVR&MT – Ngày 19/9/2017 baovemoitruong.org.vn điện tử có đăng bài phản ánh: “Hà Nội – Trạm trộn Bê tông TPA “bức tử” môi trường?”. Sau khi được xuất bản, Tòa soạn đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân về sự vào cuộc kịp thời của cơ quan báo chí. Bên cạnh đó tòa soạn cũng đã nhận được Công văn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng TPA với nội dung công văn nêu rõ: “Công ty TNHH TPA rất cảm ơn và tiếp thu sự phản ánh kịp thời của cơ quan báo chí”.

Công văn của Công ty TPA cam kết tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh trên, Ban Giám đốc Công ty đã yêu cầu các bộ phận liên quan tiến hành xử lý các vấn đề tồn đọng, tránh ảnh hưởng tới môi trường trên địa bàn.

Trạm trộn Bê tông TPA của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng TPA.

Cụ thể: giới hạn lưu lượng nước xả thải trong khoảng 1,5-2m3/ngày đêm. Lượng nước này được thu gom vào hệ thống 3 bể lắng 10m3/, bể qua hố ga cho mỗi trạm trộn, sau đó xử lý bằng cách tạo kết tủa, lọc cơ học trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận nước thải.

Giới hạn lưu lượng xả thải nước sinh hoạt: 30m3/tháng. Và được xử lý đảm bảo môi trường trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải.

Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước của trạm trộn sau khi đã qua quy trình xử lý không ảnh hưởng đến môi trường sẽ được chảy ra hệ thống thoát nước chung trên địa bàn.

Hiện tại Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Công thương và Dịch vụ Việt Nam về vận chuyển và bãi đổ phế thải là bã bê tông của Trạm trộn Bê tông TPA.

Bên cạnh đó Công ty còn cam kết thực hiện đầy đủ theo các nội dung của đề án bảo vệ môi trường – DTM đã được Sở TN&MT thành phố Hà Nội phê duyệt.

Tòa soạn điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường bước đầu ghi nhận sự vào cuộc tích cực của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng TPA.

Ban biên tập