Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

BVR&MT – UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020.

Hà Nội công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm các xã: Hồng Hà, Thọ An (huyện Đan Phượng); Bát Tràng, Dương Xá (huyện Gia Lâm); Đại Đồng (huyện Thạch Thất); Hồng Dương (huyện Thanh Oai); Hà Hồi, Văn Bình, Nhị Khê, Vạn Điểm (huyện Thường Tín); Kim Sơn (thị xã Sơn Tây).

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và UBND các xã có trách nhiệm duy trì và và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

Hoàng Tôn